Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

 1. Działalność Gospodarcza prowadzona jest przez Automatsu SC Jakub Stradomski Grzegorz Janowiak z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul Wypoczynkowej 10, NIP PL6342942636, zwaną dalej „Automatsu”

 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość oraz za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.automatsu.com 

 3. Automatsu prowadzi sprzedaż skierowaną wyłącznie dla przedsiębiorców zakupujących produkty na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego

  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy

 6. Sklep internetowy odpowiada za dostarczenie towaru bez wad

 §2 Zasady korzystania ze Sklepu.

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest wysłanie zapytania poprzez e-mail lub formularz kontaktowy lub poprzez kontakt telefoniczny.

 1. Sklep nie umożliwia bezpośredniego zakupu towarów poprzez stronę internetową.

 2. Warunkiem uzyskania oferty zakupu wybranego produktu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane e-mailowo, poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

 2. Przed zatwierdzeniem zamówienia, klientowi zostanie przedstawione podsumowanie Zamówienia zawierające:

a.) przedmiot zamówienia,

b.) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy.

 1. Klient akceptacji powyższych warunków zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

 2. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sklep, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

 §5 Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Koszty dostawy zostaną wskazane po potwierdzeniu dostępności i ceny zamawianego produktu.

3. Termin realizacji dostawy ustalany jest indywidualnie.

 §6. Ceny oraz formy płatności

1. Ceny Towarów podawane są w bezpośrednim kontakcie ze Sklepem.

2. Możliwe są następujące sposoby płatności:

a.) przelewem na numer konta bankowego 

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 §7. Reklamacje

1. Automatsu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego towaru.

2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: email@automatsu.com

3. Automatsu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe to do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§8. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Automatsu prowadzi sprzedaż jedynie dla przedsiębiorców zakupujących produkty na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie konsumentom, wobec czego przedsiębiorcy nie przysługuje zwrot towarów w terminie 14 dniowym.

 §9. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Automatsu, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Automatsu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl